Per meditar

Pregària de Sant Francesc d'Assís

Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau!
Que on hi hagi odi, hi posi amor.
On hi hagi ofensa, hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia, hi posi la veritat.
On hi hagi dubte, hi posi fe.
On hi hagi desesperació, hi posi la llum.
On hi hagi tristesa, hi posi la joia.

O mestre, fes que jo vulgui més aviat
consolar que no pas ser consolat;
Comprendre, més que no pas ser comprès;
Estimar, més que no pas ser estimat.

Perquè és donant-nos que obtenim,
És oblidant-nos que ens trobem,
És perdonant que som perdonats,
És morint que ressuscitem a la vida eterna!

No us angoixeu per res

Filipencs, 4, 6-7

«No us afligiu per res,
sinó presenteu-ho tot a Déu en oració.
Demaneu-li, i també doneu-li gràcies.
Així Déu us donarà la seva pau,
que és més gran que tot el que l'home
pot comprendre;
i aquesta pau guardarà el vostre cor
i els vostres pensaments,
perquè esteu units a Crist Jesús.

Déu m'ha escoltat i ho tinc tot

Jo havia demanat Déu la força per triomfar;
Ell m'ha fet dèbil perquè aprengui el gust de les coses petites ...

Jo li havia demanat salut per fer coses grans;
Ell m'ha donat la malaltia per fer coses millors ...

Jo li havia demanat riquesa per ser feliç;
Ell m'ha donat la pobresa perquè sigui assenyat ...

Jo li havia demanat el poder perquè els homes comptessin amb mi;
Ell m'ha donat la feblesa perquè jo necessiti només Déu ...

Jo li havia demanat un company per no haver de viure sol;
Ell m'ha donat un cor capaç d'estimar tots els germans ...

Jo li havia demanat de tot per fruir de la vida;
Ell m'ha donat la vida perquè frueixi de tot.

Jo no he rebut res del que havia demanat;
Però tinc tot el que podia esperar,
perquè, encara que digui el contrari,

Déu m'ha escoltat i sóc el més feliç dels homes.

Sant Jaume Hilari